RULES FOR DECEMEBER PROMOTIONS

iCare Benefits Program announces “Rules for December Promotions”:

  • Promotion “MIEN TRA TRUOC – RUOC HONDA": Apply for customers purchasing smart phones and tablets of Samsung at iCare with order status “Successful” from 03/12/2019 to 31/12/2019
  • Promotion “RUOC QUA DON GIANG SINH": Apply for customers purchasing Oppo smartphones at iCare  with order status “Successful” from 1/12/2019 to 15/12/2019

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12

Chương trình Phúc lợi iCare thông báo thể lệ chương trình khuyến mãi tháng 12:

  • Chương trình “MIỄN TRẢ TRƯỚC – RƯỚC HONDA": Áp dụng cho khách hàng mua ĐTDĐ và Máy tính bảng mang thương hiệu Samsung tại iCare với trạng thái đơn hàng “Thành công” từ ngày 03/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019
  • Chương trình “RƯỚC QUÀ ĐÓN GIÁNG SINH”: Áp dụng cho khách hàng mua ĐTDĐ Oppo tại iCare với trạng thái đơn hàng “Thành công” từ ngày 1/12/2019 đến hết ngày 15/12/2019