NEWS
EVENTS

Untitled-2

Launching a Breastfeeding Campaign at PouYuen

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]

Launching a Breastfeeding Campaign at PouYuen

On May 15th 2018 a breastfeeding campaign “Sixty minutes working as a mom” was launched in Pou Yuen Viet Nam, the largest footwear factory in the country employing approximately 74,000 workers, 82 per cent of whom are women. Guest speakers and workers’ representatives discussed about the main barriers to practice breastfeeding in the workplace. A singer and celebrity, Ms Hien Thuc supported the event with her performance, making the day so memorable to over 200 workers participating.

During the event, Mr. Yao Cheng Wu, the Director of Pou Yuen factory shared: “Our human resources data show that on average, a female employee takes 14 days off per year to take care of her sick child under 12 months old. If we promote breastfeeding, the babies’ health will be improved significantly. It reduces employee’s absence from work and increases productivity as well. Companies will benefit from more dedicated and loyal employees and less investment in recruiting and training new workers. Therefore, promoting breastfeeding creates a win-win situation both for the company and the employees”.

UNICEF and iCare Benefits will continue the collaboration to engage more factories in the breastfeeding campaign. Key messages address the common misunderstandings and barriers among factory workers relating to breastfeeding in the workplace. The campaign highlights how female workers can effectively use the 60-minute paid lactation breaks granted by the law for those raising children below 12 months of age.

The campaign’s creative concept was developed by the Purpose Group. You may see a sample of their work and the key educational messages below.

news14_9
news14_6

Read the press release from UNICEF here.

Please, spread this video promoting breastfeeding among your workers.

If you would like to receive more free materials about breastfeeding to share with your workers or receive guidance about how to increase breastfeeding rates among working mothers in your factory, please contact Nguyen Thi Quynh Anh (qanh.nt@mobivi.vn).

Khởi Động Chiến Dịch Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Tại Nhà Máy PouYuen

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chiến dịch nuôi con bằng sữa mẹ “Sáu mươi phút làm mẹ” đã được triển khai tại Pou Yuen, nhà máy sản xuất giày dép lớn nhất Việt Nam, với khoảng 74.000 công nhân, 82% trong số đó là phụ nữ. Các diễn giả khách mời và đại diện công nhân đã thảo luận về các rào cản chính khi thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Ca sĩ Hiền Thục đã ủng hộ sự kiện này với màn trình diễn của mình, khiến cho ngày này trở nên đáng nhớ với hơn 200 công nhân tham gia.

Trong sự kiện này, Ông Yao Cheng Wu, Giám đốc nhà máy Pou Yuen chia sẻ: “Dữ liệu nhân sự của chúng tôi cho thấy, trung bình một nữ nhân viên phải nghỉ 14 ngày mỗi năm để chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi bị bệnh. Nếu chúng ta thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ, sức khỏe của trẻ sẽ được cải thiện đáng kể, từ đó làm giảm tần suất vắng mặt của nhân viên trong công việc và tăng năng suất làm việc. Các công ty sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ nhân viên tận tụy, trung thành và sẽ đầu tư ít hơn vào tuyển dụng, đào tạo công nhân mới. Do đó, việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ sẽ tạo ra lợi ích cho cả công ty và nhân viên”.

UNICEF và iCare Benefits sẽ tiếp tục hợp tác để kết nối thêm nhiều nhà máy tham gia vào chiến dịch này. Thông điệp chính của chiến dịch nhằm xóa bỏ những hiểu lầm và rào cản trong suy nghĩ của công nhân về việc nuôi con bằng sữa mẹ tại nhà máy. Chiến dịch cũng nhấn mạnh cách các nữ công nhân nuôi con dưới 12 tháng tuổi, có thể sử dụng hiệu quả thời gian 60 phút được nghỉ mỗi ngày để thực hiện vắt trữ sữa tại nơi làm việc, theo quy định của Pháp luật.

Các ý tưởng sáng tạo của chiến dịch được phát triển bởi The Purpose Group. Anh/Chị có thể xem thêm ý tưởng và thông điệp giáo dục ở phía dưới.

news14_7
news14_8

Đọc thông cáo báo chí của UNICEF tại đây.

Xin vui lòng gửi video này đến công nhân để thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Nếu Anh/Chị cần tài liệu miễn phí về việc nuôi con bằng sữa mẹ để chia sẻ với nhân viên hoặc nhận hướng dẫn về cách tăng tỷ lệ công nhân nữ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại nhà máy của Anh/Chị, vui lòng liên hệ với Nguyễn Thị Quỳnh Anh (qanh.nt@mobivi.vn).

Categories

Leave a Comment