NEWS
EVENTS

Untitled-3

Happy Savings Training Program Pilot Completed

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]
Happy Savings Training Program Pilot Completed

The first phase of the Happy Savings program has been completed with over 800 workers participating in training courses at 5 factories in Dong Nai, Tien Giang, and Ho Chi Minh City.

Happy Savings program has received positive feedbacks from the factories participating in the first phase. Labour Union representatives supporting training implementation shared that the trainers were well-connected with audience thanks to engaging games, well-prepared training tools, and flexible training method. Attractive content of the program helped workers to stay focused during the training.

Happy Savings is a personal and household financial management training project for female workers in factories partnering with iCare Benefits.

The training content includes:

- Family financial planning

- Household and personal financial management

- Developing saving habits

- Setting long-term saving goals

Currently, iCare team and the program partners are working to consolidate the lessons learnt from the project’s first phase. Next steps include: (1) creating educational content to be shared via online and offline channels with all iCare members, (2) communication strategies, and (3) a scale up plan.

The program has been fully funded by Experian – one of the iCare Benefits’ investors.

Workers during the Happy Savings training are preparing for
trainers' questions.

---

Giai Đoạn Thử Nghiệm Chương Trình Đào Tạo Quản Lí Tài Chính Đã Hoàn Thành

Giai đoạn đầu tiên của chương trình Happy Savings (Đào tạo Quản lý tài chính) đã hoàn thành với sự tham gia của hơn 800 công nhân trong các khóa đào tạo tại 5 nhà máy ở Đồng Nai, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Happy Savings đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà máy tham gia giai đoạn này. Đại diện Công đoàn nhà máy hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo chia sẻ rằng các giảng viên đã kết nối tốt với học viên nhờ vào các trò chơi hấp dẫn, các công cụ hỗ trợ đào tạo được chuẩn bị tốt và phương pháp giảng dạy linh hoạt. Nội dung chương trình hấp dẫn đã giúp người lao động tập trung trong suốt quá trình đào tạo.

Happy Savings là một dự án đào tạo quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình cho các công nhân nữ thuộc các nhà máy hợp tác với iCare Benefits.

Nội dung đào tạo bao gồm:

- Lập kế hoạch tài chính gia đình

- Quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình

- Phát triển thói quen tiết kiệm

- Đặt mục tiêu tiết kiệm dài hạn

Hiện tại, iCare Benefits và các đối tác đang làm việc để củng cố các bài học kinh nghiệm từ giai đoạn đầu tiên của dự án. Các bước tiếp theo sẽ được triển khai bao gồm: (1) tạo nội dung giáo dục được chia sẻ qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến dành cho tất cả thành viên iCare, (2) chiến lược truyền thông và (3) kế hoạch mở rộng quy mô chương trình.
Experian - một trong những nhà đầu tư của iCare Benefits đã tài trợ hoàn toàn cho chương trình này.

Workers during the Happy Savings training are preparing for
trainers' questions.

Categories

Archives

Leave a Comment