iCare Benefits is located in 9 countries from Brazil to Indonesia. We look for young, enthusiastic, and talented people like you to join us. Find out what position is available below.

y
JOBS AT iCARE BENEFITS
The Finance Manager is responsible for but not limited to supporting CEO&Project Manager in providing advise on appropriate business planning and helping in decision making processes to ensure that business is financially successful.
iCare Benefits Indonesia is looking for a Merchandising Manager in Handphone / Gadget / Applicance.
Tại iCare, bạn có được môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp giúp Bạn thể hiện năng lực bản thân với một cơ chế đào tạo bày bản, một chế độ phúc lợi tốt để có thể gắn bó lâu dài, thậm chí, cơ hội trở thành một “công dân toàn cầu” là điều hoàn toàn
Và để iCare có thêm tài năng cùng viết tiếp câu chuyện iCare, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có đủ nhiệt huyết và năng lực để gia nhập đội ngũ năng động của iCare Benefits trong vai trò Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Pages

WE ALWAYS SEARCH FOR TALENTED, ENTHUSIASTIC, AND YOUNG PEOPLE LIKE YOU. PLEASE SEND US YOUR CV SO WE CAN GET TO KNOW YOU BETTER.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml rar zip.