RULES FOR DECEMEBER PROMOTIONS

RULES FOR DECEMEBER PROMOTIONS iCare Benefits Program announces “Rules for December Promotions”: Promotion “MIEN TRA TRUOC – RUOC HONDA”: Apply for customers purchasing smart phones and tablets of Samsung at iCare with order status “Successful” from 03/12/2019 to 31/12/2019 Promotion “RUOC QUA DON GIANG SINH”: Apply for customers purchasing Oppo smartphones at iCare  with order…

Thang 11

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN PROMOTION PROGRAM IN NOVEMBER 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in  “Săn Hàng Chất – Góp Không Lãi Suất” program in November 2019 List of lucky customers No. Customer Name Mobile Phone Company Prize 1 Lê Minh Phong 0328246396 Công ty TNHH…

Tháng 10

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN PROMOTION PROGRAM IN OCTOBER 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in promotion program in Oct – 2019 “Vietnamese Women‘s Week” program in October 2019 List of lucky customers No. Customer Name Mobile phone Company Prize 1 Nguyễn Thị Nở 0984713274 Công ty…

Tháng 9

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN PROMOTION PROGRAM IN SEPTEMBER 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in  “Welcome Vietnamese National Day 2/9 – More Promotion” program in September 2019 List of lucky customers No. Customer Name Mobile Phone Company Prize 1 Bùi Văn Nam 0911677318 Công ty CP…

iCB LUCKY DRAW

Chương trình bốc thăm trúng thưởng-iCare Benefits iCare Benefits Lucky Draw Program Tháng 4/ APR Tháng 5/ MAY Tháng 6/ JUN Tháng 7/ JUL Tháng 8/ AUG Tháng 9/ SEP Tháng 10/ OCT Tháng 11/ NOV Tháng 12/ DEC

iCare in Labor Newspaper: Cooperation between Vietnam General Confederation of Labor and Mobivi

iCare trên Báo Lao Động HỢP TÁC GIỮA TỔNG LĐLĐVN VÀ MOBIVI: CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ICARE GIA TĂNG PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Sau 3 năm triển khai (2016 -2019), thực hiện Thỏa thuận Hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Cty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ…

Tháng 8

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN PROMOTION PROGRAM IN AUGUST 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in promotion program in August 2019 “Buy OPPO, get Honda Blade 2019 bike” promotion program in August 2019 List of lucky customers No. Name of customer Phone number Company Gifts 1 Đoàn…

Thang 6

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN “MƯA ƯU ĐÃI – GIẢI NHIỆT HÈ” PROGRAM IN JUNE 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Mưa Ưu Đãi – Giải Nhiệt Hè” program in June 2019 List of lucky customers No. Name of customer Phone number Company Gifts 1 LƯƠNG…

Thang 5

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN “CHÀO HÈ CỰC Đà – MUA SẮM RỘN RÔ PROGRAM IN MAY 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Chào Hè Cực Đã – Mua Sắm Rộn Rã” program in May 2019 List of lucky customers No. Name of customer Phone number…

Tháng 7

CONGRATULATION LUCKY CUSTOMERS IN “NGẬP QUÀ, NGỢP GIÁ” PROGRAM IN JULY 2019 iCB send a congratulation to the following customers who have received the lucky gifts in “Ngập quà, ngợp giá” program in July 2019 List of lucky customers No. Name of customer Phone number Company Gifts 1 Võ Thị Thanh Hằng 0868641652 CÔNG TY…